Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  Rekuperacja dofinansowanie

  Chcielibyśmy poinformować, że nasza firma jest gotowa pomóc w uzyskaniu atrakcyjnych dotacji na rekuperację, które nie tylko poprawią jakość powietrza, ale także znacząco obniżą koszty związane z zużyciem energii. Z naszą pomocą istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na instalację rekuperacji w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Program ten został wprowadzony w celu poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez umożliwienie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków. Pomożemy w uzyskaniu dotacji na rekuperację w Lublinie, Zamościu, Radomiu i całym regionie.

  Dotacje na systemy rekuperacyjne

  Procedura ubiegania się o dotację została uproszczona w 2022 roku. Dofinansowanie może przyjąć formę tradycyjnej dotacji lub dotacji z kredytem na spłatę kapitału. Wnioski składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Alternatywnie, dokumenty można złożyć w urzędzie gminy, jeżeli ten współpracuje z WFOŚiGW. Kwalifikują się do tego osoby o rocznych dochodach nieprzekraczających 100 tysięcy złotych, podczas gdy pozostałe mogą odliczyć koszty zakupu i montażu rekuperacji od dochodu, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.

  Ile wynosi dofinansowanie do rekuperacji?

  Wysokość dotacji wynosi 30% lub 60% całkowitego kosztu zakupu i montażu rekuperacji. Wartości te są ograniczone odpowiednio do 5 tysięcy lub 10 tysięcy złotych. Dotacja w większej kwocie przysługuje gospodarstwom domowym, których miesięczny dochód nie przekracza określonych limitów:

  • 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.