Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  GOLDSUN

  BIURO PROJEKTOWE

  Kompleksowe usługi biura projektowego GoldSun obejmują przeprowadzanie Oceny oddziaływania na środowisko, której celem jest przekazanie informacji odpowiedniemu organowi administracyjnemu na temat wpływu danej inwestycji na środowisko.

  Przeprowadzamy także analizy rzeczowo-finansowe oraz studium wykonalności. Usługi biura projektowego obejmują również pisanie wniosków o dofinansowanie. Oferujemy doradztwo finansowe na każdym etapie planowania inwestycji. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu poznania szczegółów oferty.

  Ocena oddziaływania na środowisko To dokument, który mówi o wpływie danej inwestycji na środowisko zarówno przyrodnicze, jak i społeczne – czy korzyści płynące z inwestycji zrekompensują straty w środowisku oraz czy inwestycja została zaplanowana w sposób optymalny.

  Dotacje unijne to szansa, by zdobyć dodatkowe fundusze na rozwój inwestycji. Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić szereg wymogów oraz złożyć odpowiednio wypełniony wniosek.

  Studium wykonalności to badanie przeprowadzane jeszcze w tracie planowania projektu. Dokument zawiera ocenę istotności oraz rentowności danego projektu.

  Kluczem dla funkcjonowania danej firmy jest dokładna ocena opłacalności danej inwestycji. Efektem analizy rzeczowo-finansowej jest lepsza jakość oraz struktura majątku danej firmy.

  4

  ODDZIAŁY W POLSCE

  3500

  ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  20

  PARTNERÓW I PRODUCENTÓW

  7

  LAT NA RYNKU ENERGII ODNAWIALNEJ

   Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

   Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
   – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
   – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
   – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

   Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.