Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  Ruszył nowy program Mój Prąd 5.0. Dla kogo dotacje? Czy jeżeli wcześniej wziąłem dotację mogę ubiegać się o dofinansowanie?

  18 maja, 2023

  Mój Prąd 5.0 został wprowadzony przez rząd w celu popularyzacji energii odnawialnej w Polsce. Program ten oferuje dofinansowanie do inwestycji w panele fotowoltaiczne oraz systemy bateryjne, co pozwala na zwiększenie niezależności energetycznej i obniżenie rachunków za energię elektryczną. Dlatego też, w dzisiejszym poście przedstawimy Wam programy na dotacje w ramach programu Mój Prąd 5.0.

  Dotacje w ramach programu Mój Prąd 5.0 są przyznawane na podstawie
  określonych kryteriów.

  Oto 3 grupy wnioskodawców:

  1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii  elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

  2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

  3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
  a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
  b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

   

  Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

  1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł- tylko fotowoltaika (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

  2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

  3. Urządzenia dodatkowe:
  – Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej: 19 400,00 zł
  – Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł
  – Pompy ciepła typu powietrze/powietrze Klimatyzacja: 4 400,00 zł
  – Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  – System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

  Poprzednie programy „Mój Prąd” zyskały wielką popularność wśród obywateli, co pokazuje nam jak szybko wyczerpały się środki unijne przeznaczone dla wyżej wymienionych dofinansowań. Energia odnawialna staje się co raz bardziej popularna w Polsce- przyczyniły się do tego również rosnące w oszałamiającym tempie ceny prądu. Eksperci w dziedzinie odnawialnych źródeł energii zgodnie potwierdzają, że inwestycja w fotowoltaikę lub pompę ciepła przekłada się na mniejsze rachunki oraz lepszy komfort życia na długie lata.
  Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do końca września 2021 roku w ramach programu Mój Prąd złożono ponad 55 tysięcy wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Ponadto, według danych Polskiego Związku Fotowoltaiki (PZFotovoltaics), na koniec 2021 roku w Polsce działało około 460 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych, z czego większość stanowią instalacje na dachach budynków mieszkalnych. Liczby te pokazują nam, że duża część obywateli decyduje się na odnawialne źródła energii, które realnie zmieniają nasze  życie, oraz koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

  Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.