Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  Poprawa klimatu dzięki Odnawialnym Źródłom Energii (OZE)

  12 lipca, 2023

  Poprawa klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Jednym z najważniejszych sposobów, aby przeciwdziałać zmianom klimatu, jest przejście na odnawialne źródła energii.

  Odnawialne źródła energii to źródła, które nie wykorzystują paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa. Należą do nich energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i biomasowa. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia negatywnego wpływu na klimat.

  Odnawialne źródła energii są coraz bardziej popularne, a ich koszty spadają. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu, pompy ciepła, turbin wiatrowych czy hybrydowych systemów solarno-wiatrowych w domach i budynkach komercyjnych przyczyniają się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  Oprócz korzyści ekologicznych, przejście na odnawialne źródła energii może przynieść korzyści finansowe poprzez obniżenie rachunków za energię elektryczną. Ponadto, inwestycje w odnawialne źródła energii są ważne dla zrównoważonego rozwoju i przyszłości naszego środowiska.

  Przejście na odnawialne źródła energii (OZE) przyczynia się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do ochrony klimatu. Przyjrzyjmy się kilku konkretnym przykładom, jak OZE pomagają poprawić klimat:

  • W 2020 roku źródła OZE były źródłem 38,2% wytwarzanej energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dzięki temu, w porównaniu do 2005 roku, emisja gazów cieplarnianych z sektora elektroenergetycznego została zmniejszona o 48%.
  • W 2020 roku na świecie zainstalowano ponad 260 GW mocy odnawialnej, w tym 127 GW mocy słonecznej i 111 GW mocy wiatrowej. Oznacza to, że produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł przewyższyła produkcję z paliw kopalnych.
  • W Polsce, w 2020 roku, OZE były źródłem 18,4% wytwarzanej energii elektrycznej. W porównaniu z rokiem 2015 emisja gazów cieplarnianych z sektora elektroenergetycznego zmniejszyła się o około 26%.
  • W 2020 roku globalna emisja gazów cieplarnianych została zmniejszona o około 6% w porównaniu do roku 2019, a w dużej mierze wynikało to z redukcji emisji spowodowanych pandemią COVID-19. Jednakże, zwiększenie roli OZE w produkcji energii jest kluczowe dla utrzymania tej tendencji w dłuższej perspektywie.

  Odnawialne źródła energii są ważnym elementem walki ze zmianami klimatu i mają coraz większe znaczenie w produkcji energii na całym świecie.

  Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.