Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

    Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

    Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

    lub zadzwoń / wyślij email

    Odnawialne źródła energii oraz ich wpływ na środowisko

    17 maja, 2023

    Odnawialne źródła energii to takie, które pozwalają na produkcję energii bez wyczerpywania zasobów naturalnych. Są to m.in. energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i biomasa.

    Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przynosi wiele korzyści dla środowiska. Po pierwsze, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, które są główną przyczyną zmian klimatu. Odnawialne źródła energii są z reguły mniej szkodliwe dla środowiska, a ich produkcja nie powoduje takiego zanieczyszczenia powietrza, jak tradycyjne źródła energii, takie jak paliwa kopalne. Po drugie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii pomaga zmniejszyć naszą zależność od surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, co ma korzystny wpływ na naszą gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne.

    Jednakże, produkcja energii z odnawialnych źródeł także niesie ze sobą pewne wyzwania dla środowiska. Wytwarzanie paneli słonecznych i turbin wiatrowych wymaga dużych ilości energii i materiałów, co może prowadzić do emisji gazów cieplarnianych i innych

    zanieczyszczeń. W przypadku energii wodnej, konieczne jest zbudowanie zapór i elektrowni wodnych, co może wpłynąć na środowisko naturalne i miejscową faunę i florę.

    Podsumowując, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ważnym krokiem w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Jednakże, w celu minimalizacji wpływu na środowisko, konieczne jest rozwijanie technologii produkcyjnych i poszukiwanie rozwiązań, które będą bardziej ekologiczne i zrównoważone.

    Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

    Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
    – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
    – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
    – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
    – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

    Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.