Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  KLIMATYZACJA

  DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRM

  logo

  KORZYŚCI DLA CIEBIE

  KLIMATYZACJA

  • Poprawa jakości powietrza – instalacja rekuperacji zapewnia wymianę powietrza, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.
  • Klimatyzacja pozwala na kontrolowanie temperatury oraz wilgotności powietrza,  co również przyczynia się do poprawy jakości powietrza.
  • Zwiększenie komfortu termicznego – klimatyzacja pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, co przyczynia się do zwiększenia komfortu termicznego.
  • Oszczędność energii – instalacja rekuperacji pozwala na odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania powietrza wtłaczanego.
  • Poprawa efektywności pracy – odpowiednia temperatura oraz jakość powietrza wpływają na efektywność pracy ludzi.

  DBAMY O NATURĘ

  KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

  • Ograniczenie zużycia energii – instalacja rekuperacji pozwala na odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania powietrza wtłaczanego.
  • Redukcja emisji CO2 – poprzez zmniejszenie zużycia energii, instalacja rekuperacji i klimatyzacji przyczynia się do redukcji emisji CO2 do atmosfery, co jest korzystne dla środowiska.
  • Ochrona warstwy ozonowej – stosowanie ekologicznych gazów chłodzących w klimatyzacji przyczynia się do ochrony warstwy ozonowej.
  • Ochrona przed smogiem – odpowiednia wentylacja oraz kontrola wilgotności powietrza w pomieszczeniach przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego, co wpływa na poprawę zdrowia ludzi.
  • Wspieranie zrównoważonego rozwoju

  REKUPERACJA

  DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRM

  logo logo logo

  KORZYŚCI FINANSOWE

  Z SYSTEMÓW REKUPERACJI

  Konkretne oszczędności finansowe, jakie można osiągnąć dzięki instalacji rekuperacji i klimatyzacji, zależą od wielu czynników i są indywidualne dla każdego budynku. Jednakże, według różnych źródeł, można przyjąć, że zastosowanie rekuperatora powietrza może przynieść oszczędności na poziomie od 30% do nawet 50% kosztów energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Przykładowo, według raportu Instytutu Techniki Budowlanej z 2019 roku, oszczędności wynikające z instalacji rekuperacji i klimatyzacji w jednym z budynków biurowych w Warszawie wyniosły około 25% kosztów energii zużywanej na wentylację, ogrzewanie i chłodzenie. W przypadku jednego z centrów handlowych, zastosowanie rekuperatora powietrza pozwoliło na zmniejszenie kosztów energii o około 30%.

  W przypadku klimatyzacji, oszczędności finansowe zależą m.in. od rodzaju klimatyzatora i sposobu jego użytkowania.

  DBAMY O NATURĘ

  KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

  • Ograniczenie zużycia energii – instalacja rekuperacji pozwala na odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania powietrza wtłaczanego.
  • Redukcja emisji CO2 – poprzez zmniejszenie zużycia energii, instalacja rekuperacji i klimatyzacji przyczynia się do redukcji emisji CO2 do atmosfery, co jest korzystne dla środowiska.
  • Ochrona warstwy ozonowej – stosowanie ekologicznych gazów chłodzących w klimatyzacji przyczynia się do ochrony warstwy ozonowej.
  • Ochrona przed smogiem – odpowiednia wentylacja oraz kontrola wilgotności powietrza w pomieszczeniach przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego, co wpływa na poprawę zdrowia ludzi.
  • Wspieranie zrównoważonego rozwoju

  SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI

  Z NASZYM DORADCĄ ORAZ NIEZOBOWIĄZUJĄCEJ OFERTY!

  Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.