Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  Jak uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji domu?

  6 maja, 2024

  Termomodernizacja domu to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla naszego budżetu domowego. Dzięki niej możemy zmniejszyć zużycie energii, obniżyć rachunki za ogrzewanie oraz poprawić komfort mieszkania. Warto zatem zastanowić się nad możliwościami uzyskania dofinansowania na taką inwestycję. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące tego tematu.

  Jakie są źródła dofinansowania termomodernizacji domu?

  W Polsce istnieje kilka programów, które oferują wsparcie finansowe dla osób planujących termomodernizację swojego domu. Jednym z nich jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który realizuje program „Czyste powietrze”. Program ten oferuje dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Innym źródłem dofinansowania może być Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który również prowadzi własne programy wspierające termomodernizację.

  Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii w domu. W ramach programu „Mój prąd” NFOŚiGW oferuje dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW. Ponadto, w niektórych regionach Polski istnieje możliwość skorzystania z prefinansowania fotowoltaiki przez WFOŚiGW. Warto sprawdzić ofertę funduszu działającego na terenie naszego województwa.

  Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?

  Warunki uzyskania dofinansowania na termomodernizację domu zależą od konkretnego programu, z którego chcemy skorzystać. W przypadku programu „Czyste powietrze” NFOŚiGW, kluczowe kryteria to m.in. posiadanie praw własności do nieruchomości, spełnienie wymogów technicznych dotyczących efektywności energetycznej oraz zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Warto również pamiętać, że dofinansowanie może być udzielane tylko na realizację inwestycji, która jeszcze się nie rozpoczęła.

  Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.