Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  Fotowoltaika a dotacje

  31 grudnia, 2020

  W dzisiejszych czasach niezależność energetyczna, którą osiągamy z dodatkową korzyścią dla środowiska naturalnego, ma ogromną wartość. Dzięki fotowoltaice możemy nie tylko zyskać własny prąd, ale także zabezpieczyć się przed wzrostem jego ceny w przyszłości oraz podnieść wartość naszego domu. Jednak zakup niezbędnych elementów instalacji to niemały koszt, który początkowo może być poza naszym zasięgiem finansowym. Zobaczmy, jak różnego rodzaju dotacje pomagają nam w korzystaniu z energii odnawialnej.

  “Mój prąd” – rządowe dofinansowanie na fotowoltaikę

  Pod taką nazwą kryje się nowy program dofinansowań o zasięgu ogólnopolskim, który miał swój początek w sierpniu 2019 roku. W myśl jego zasad każdy, kto posiada gospodarstwo domowe, jest osobą fizyczną i chce zacząć wytwarzać swój prąd, może otrzymać odpowiednie dofinansowanie. W praktyce kwota ta nie może przekraczać 5 tysięcy złotych, jednak i to stanowi spory zastrzyk gotówki na start. Pomoc udzielana jest w formie bezzwrotnej, jednak musi zostać wykorzystana na konkretny cel – zakup i montaż niezbędnych urządzeń, w tym na elementy takie, jak panele, inwertery, okablowanie, czy urządzenia do montażu. Projekt “Mój prąd” dedykowany jest dla osób, które dopiero zaczynają wykorzystywać fotowoltaikę, pieniądze nie mogą więc być udzielane na modernizację, czy rozbudowę już istniejących instalacji. Warto dodać, że kwota ta jest zwolniona od podatku PIT, a dotacja przyznawana jest według kolejności składania wniosków – warto więc się śpieszyć.

  Inne formy pomocy 

  Istnieją także inne programy, które możemy wykorzystać. Jest to m.in. program „Czyste Powietrze”. Dzięki takiemu dofinansowaniu możemy liczyć na udzielenie pożyczki dedykowanej na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Pożyczana kwota może pokryć nawet 100 procent wydatków, a okres jej spłaty to piętnaście lat.  Poszczególne województwa także posiadają własne programy, o które warto zapytać w odpowiednich placówkach. Jeśli mieszkamy w województwie dolnośląskim możemy skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, jeśli w lubuskim – zapytajmy o projekt „Odnawialne źródła energii”. Województwo opolskie posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dzięki któremu możemy liczyć na różne formy wsparcia.

  Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.