Goldsun czysta energia
Loading...
ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość
Zamów wycenę

  Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ładowarki do samochodów?

  Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się dobrać instalację dla Ciebie

  lub zadzwoń / wyślij email

  Czy można zarobić na prądzie?

  4 stycznia, 2021

  Zarabianie na prądzie, poprzez korzystanie z nadwyżek wyprodukowanej przez własne gospodarstwo energii? Tak, to możliwe! Wszystko dzięki panelom fotowoltaicznym! Popularnie zwane solary bowiem to nie tylko niezwykle ekologiczne, lecz również  ekonomiczne rozwiązanie. Czerpią one energię z promieniowania UV, którą następnie zmieniają w energię elektryczną, służącą między innymi do zasilenia ogrzewania lub wyprodukowania ciepłej wody.

  Rachunki za prąd stają się jednak niższe nie tylko nie względu na mniejsze zapotrzebowanie na energię z sieci, lecz również ze względu na fakt, iż nadwyżki wyprodukowanej energii magazynować możemy w zakładzie energetycznym, a następnie pobierać je z sieci. Sprawdź w naszym wpisie, na czym dokładnie polega zarabianie na prądzie i czym różni się prosument indywidualny od przedsiębiorcy.

  W jaki sposób prosument indywidualny może zarabiać na prądzie?

  W przeciwieństwie do przedsiębiorstw, zajmujących się produkowaniem energii, osoby fizyczne, czyli prosumenci, nie mogą sprzedawać wyprodukowanej energii i tym samym czerpać korzyści materialnych ze sprzedaży energii do zakładu energetycznego. W ich przypadku zarabianie na prądzie polega na magazynowaniu nadwyżek wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego i odbieraniu go z upustem, w sytuacji większego zapotrzebowania na energię. Wysokość otrzymanego upustu zależeć będzie od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Dla instalacji o mocy mniejszej niż 10 kW przewidziano upust w wysokości aż 80% przekazanej nadwyżki energii. Dla instalacji między 10 kW a 40 kW za darmo odbiorą przewidziano natomiast upust w wysokości 70% każdej oddanej 1 kWh. Jako prosument indywidualny nie musisz martwić się o przekazywanie nadwyżek energii do sieci: twoja instalacja fotowoltaiczna automatycznie wysyła je do dystrybutora. Instalacja pobiera także automatycznie niedobory energii, gdy wykryje jej braki.

  Jak przedsiębiorstwa zarabiają na prądzie?

  Do sierpnia 2019 przedsiębiorstwa nie miały prawa magazynować energii w sieci elektroenergetycznej, a mogły ją jedynie sprzedawać po ustalonej urzędowo cenie w wysokości około 170zł/mWh. W myśl znowelizowanych przepisów, prawa prosumentów i przedsiębiorców zostały zrównane. Odtąd firmy i zakłady mogą wytwarzać energię elektrycznej na własne potrzeby, magazynować jej nadwyżki w sieci, a następnie odbierać na równych zasadach, co prosumenci indywidualni. Dzięki zrównaniu praw obu podmiotów przedsiębiorcy mogą korzystać z wyprodukowanej przez siebie energii, przez funkcjonowanie firmy staje się bardziej opłacalne i nie przynosi start materialnych. Ich prawo do sprzedawania prądu zostało utrzymane, jednak stało się ono nieopłacalne. Prąd bowiem sprzedaje się po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału, tej samej dla każdej elektrowni. W przypadku firm stosunek ceny kupna do sprzedaży okazuje się być nieopłacalny.

  Nasza firma oferuje kompleksową usługę montażu paneli fotowoltaicznych zarówno prywatnym konsumentom, jak i przedstawicielom biznesu. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

  Administratorem Twoich danych jest Goldsun Radosław Szewczuk z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Namysłowskiego 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9222757004; REGON: 061690371 sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@goldsun.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 22-400 Zamość ul.Namysłowskiego 8 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@goldsun.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Goldsun Radosław Szewczuk w ramach zawieranych z Tobą umów.