REKURPERACJA

Rekuperator jest urządzeniem pozwalającym zmniejszyć straty ciepła wynikające z wentylacji pomieszczeń. Zasada działania rekuperatora jest prosta, ogrzewa on świeże powietrze napływające do domu ciepłem powietrza wywiewanego z domu. Inaczej mówiąc - rekuperator odzyskuje ciepło z wentylacji.

Rekuperator to urządzenie umożliwiające ogrzewanie świeżego powietrza napływającego do pomieszczeń ciepłem powietrza wywiewanego. Dzięki rekuperatorowi następuje odzysk ciepła z wentylacji. Efektem działania systemu rekuperacji w domu jest to, że przez całą dobę we wszystkich pomieszczeniach obecne jest świeże powietrze o niskiej zawartości dwutlenku węgla i wilgoci oraz zanieczyszczeń o składzie bardzo zbliżonym do składu powietrza zewnętrznego. Mimo zamkniętych okien, bez względu na porę dnia i roku oraz pomimo obecności ludzi, którzy są największymi producentami dwutlenku węgla i wilgoci.

Przebywając w rekuperowanych pomieszczeniach ten komfort rzeczywiście da się odczuć, odczuwa go także kieszeń, gdyż rekuperacja znacznie redukuje koszty ogrzewania budynku.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala na około 20-30% zmniejszenie kosztów ogrzewania w porównaniu do systemu wentylacji grawitacyjnej.