KLIMATYZATORY

Klimatyzacja jest idealnym sposobem na zapewnienie komfortowej temperatury we wnętrzach domów jednorodzinnych. Nadmierne, letnie upały mogą powodować uczucie ospałości oraz wprawiać w złe samopoczucie, dlatego systemy klimatyzatorów są bardzo przydatne i znacznie podnoszą komfort użytkowania pomieszczeń. Co więcej, w zimie klimatyzacja nadaje się też do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń.

Klimatyzator działa podobnie jak lodówka. Składa się z:

  • parownika
  • skraplacza
  • wentylatorów
  • sprężarki
  • zaworu rozprężnego

Czynnik chłodzący klimatyzatora krąży pomiędzy parownikiem i skraplaczem. W tym pierwszym odbierane jest ciepło z pomieszczenia, następnie chłodne powietrze transportowane jest do skraplacza, który oddaje je do pomieszczenia. Zawór rozprężny i sprężarka są odpowiedzialne za przejście czynnika chłodzącego w fazę ciekłą lub gazową. Aby zaszedł proces parowania, z pomieszczenia odbierane jest ciepło, a podczas procesu skraplania jest ono wydzielane poza budynek. W klimatyzatorach SPLIT elementy powodujące najwięcej hałasu, czyli skraplacz, sprężarka i zawór zostają wyprowadzone do jednostki zewnętrznej. W pomieszczeniu pozostają tylko parownik i wentylator.

Podstawowe typy klimatyzatorów:

  • Klimatyzatory monoblokowe - obie części klimatyzatora zamknięte są w jednej obudowie umieszczanej wewnątrz pomieszczenia. Do odprowadzania gorącego powietrza na zewnątrz służy rura harmonijkowa, która ma 12-13 cm średnicy. Z tego klimatyzatora można korzystać tylko w pomieszczeniu, w którym istnieje możliwość wystawienia rury na zewnątrz. Rura ta może też zostać podłączona do kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu, ale w przypadku, gdy jest wyciąg mechaniczny. Rura ta może być również wyprowadzona na zewnątrz poprzez wykonany w ścianie otwór. Podłączenie rury do urządzenia jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.
  • Klimatyzatory typu Split – obie części klimatyzatora są rozdzielone. Klimatyzatory typu split różnią się od monoblokowych obecnością jednostki zewnętrznej połączonej z jednostką wewnętrzną za pomocą elastycznych przewodów freonowych. Jednostka zewnętrzna wystawiana jest poza budynek (najczęściej na balkon lub przymocowywana do zewnętrznej ściany). Można oczywiście umieścić tą jednostkę w sąsiednim pokoju, niestety efektem będzie jego dodatkowe nagrzewanie w ramach schładzania pierwszego pomieszczenia. Przewód freonowy w tego typu klimatyzatorach ma mniejszą średnicę niż przewody w klimatyzatorach monoblokowych. W przewodzie freonowym płynie czynnik chłodniczy do jednostki zewnętrznej, dzięki czemu możliwe jest odprowadzenie na zewnątrz ciepła pobranego z chłodzonego pomieszczenia. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów przenośnych tego typu jest umieszczenie jednostki zewnętrznej poza chłodzonym pomieszczeniem.
  • Klimatyzatory typu Multi-Split – wyglądają tak samo jak konstrukcje typu Split, jednak do jednej sprężarki można podłączyć większą ilość parowników. Jest to dobre rozwiązanie dla osób planujących rozmieszczenie klimatyzacji w wielu pomieszczeniach.
  • Klimatyzatory typu Kompakt – w tym przypadku parownik i sprężarka są ze sobą połączone na stałe. Jest to rozwiązanie dedykowane do pomieszczeń, w których nie byłoby wystarczająco dużo miejsca na zamontowanie konstrukcji typu Split.