FOTOWOLTAIKA DLA DOMU

Elektrownia słoneczna na domu o mocy 1,5 KW-10 KW

Własny prąd, czyli domowa elektrownia słoneczna. Eksperci przekonują, że z powodu konieczności radykalnych zmian w istniejącym systemie wytwarzania energii (wynikających z przyjętej polityki energetycznej) powinniśmy postawić na energetykę rozproszoną. Za najlepsze rozwiązanie uznawana jest przez ekspertów energetyka prosumencka, czyli system, w którym energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy.

W czasie, w którym nasze odbiorniki nie pracują, wytwarzana energia jest oddawana (sprzedawana) do sieci i mogą z niej korzystać inni odbiorcy. A gdy sami potrzebujemy jej więcej, niż może wyprodukować nasza elektrownia, niedostatki uzupełniane są z sieci.

Odnawialne źródła energii Włodawa Z wykorzystania darmowej i prawie nieograniczonej energii słońca za pomocą systemów fotowoltaicznych płynie wiele korzyści, m.in.:

  • Redukcja emisji CO2 – fotowoltaika to systemy zero emisyjne – oznacza to, że w trakcie produkcji energii nie emitują one szkodliwych związków i dwutlenku węgla, ani żadnych innych gazów cieplarnianych.
  • Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, braku elementów ruchomych i prostocie systemu staje się on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na podzespoły – np. dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat.
  • Korzyści finansowe - jest to jeden z najważniejszych aspektów całej inwestycji. Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej.
  • Decentralizacja – w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem energii na duże odległości.
  • Równowaga elektroenergetyczna – produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.
  • Pełne wykorzystanie dostępnej energii – w przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień.

Panele słoneczne Tomaszów lubelski Moduły fotowoltaiczne
energię promieniowania słonecznego zamieniają na energią elektryczną
Kable
specjalnymi kablami solarnymi prąd stały z modułów przekazywany jest do falownika
Falownik
jest urządzeniem, które zmienia prąd stały z modułów na prąd zmienny oraz przekazuje go bezpośrednio do sieci energetycznej
Zabezpieczenia elektryczne
dla bezpieczeństwa całego układu niezbędne są zabezpieczenia przed i za falownikiem przekazana do sieci energetycznej jest zliczana przez specjalny dwukierunkowy licznik, dzięki czemu zakład energetyczny wie ile energii zużyłeś, a ile wyprodukowałeś i na tej podstawie będzie mógł się z Tobą rozliczyć

Tagi: Fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja, Kolektory, Panele słoneczne, odnawialne źródła energii, dofinansowania, dofinansowanie, oze, instalacja fotowoltaiczna, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja pompy ciepła, instalacja rekuperacji, panale fotowoltaiczne, panele na prąd