OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania na środowisko do dokument, który mówi o wpływie danej inwestycji na środowisko zarówno przyrodnicze, jak i społeczne – czy korzyści płynące z inwestycji zrekompensują straty w środowisku oraz czy inwestycja została zaplanowana w sposób optymalny. Ocenę przeprowadza się wówczas, gdy inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko. Procedura jest również ważna, gdy firma ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Raport o oddziaływaniu na środowisko uwzględnia wpływ inwestycji na środowisko na wszystkich etapach – realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.